Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů ve společnosti Radomír Havlík - Premiera Sweet

Radomír Havlík - Premiera Sweet postupuje při zpracování vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy.

Věnujte, prosím, uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Ochrana soukromí

Radomír Havlík - Premiera Sweet si váží každého návštěvníka svých webových stránek a věnuje velké úsilí ochraně osobních údajů. Při zajišťování individuálního přístupu ke každému návštěvníkovi používá Radomír Havlík - Premiera Sweet veškeré získané informace výhradně v souladu s podmínkami respektujícími ochranu soukromí. Poskytování jakýchkoli informací o návštěvnících třetím stranám bez předchozího souhlasu návštěvníka je v rozporu s politikou naší firmy.

Informace shromažďované v Radomír Havlík - Premiera Sweet

Radomír Havlík - Premiera Sweet získává tři druhy informací o návštěvnících a klientech:

  • údaje, které klient poskytuje při zadávání nabídek a zakázek
  • údaje, které návštěvník poskytuje při dobrovolných, nepovinných průzkumech a zákaznických soutěžích
  • informace, které návštěvník vyplňuje při dobrovolném přihlášení k odběru našich e-mailových novinek.
  • Radomír Havlík - Premiera Sweet neposkytuje tyto informace žádné třetí osobě.

Zpracování osobních údajů

Abychom vás mohli oslovovat s novými nabídkami a dalšími informacemi souvisejícími se stávajícími službami jak svými tak s nabídkami a informaci subjektů, kteří jsou s námi ve smluvním vztahu co možná nejefektivněji, souhlasíte s tím, že k těmto účelům využijeme vaši poštovní adresy, emailové adresy, účastnického čísla či faxu. Takové nabídky nebo informace jsou zpravidla označeny jako OS, tedy obchodní sdělení.

Přístup k osobním údajů

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální Data. V případě, že údaj zpracovávaný společností Radomír Havlík - Premiera Sweet neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu. Dále máte právo na informace o osobních údajích, které o vás Radomír Havlík - Premiera Sweet zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

Zveřejnění

Údaje o vás a/nebo vašem účtu můžeme sdělovat pouze tehdy, stanoví-li to zákon. Radomír Havlík - Premiera Sweet samozřejmě neprodá ani nepředá vaše osobní údaje třetím stranám, pokud nám k tomu nedáte svůj souhlas nebo pokud to není nezbytné pro poskytování služeb nebo produktů, které jste si objednali nebo které používáte.

Práva subjektu údajů

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Radomír Havlík - Premiera Sweet provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat společnost Radomír Havlík - Premiera Sweet o vysvětlení a dále můžete požadovat, aby Radomír Havlík - Premiera Sweet odstranila takto vzniklý stav. Zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, Radomír Havlík - Premiera Sweet odstraní neprodleně závadný stav. V opačném případě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento Úřad můžete kontaktovat i v jiných případech přímo. Pokud by vám v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Jak kontaktujeme naše klienty

Při kontaktu s klienty, například prostřednictvím obchodních zástupců, používáme údaje, které nám byly poskytnuty ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Kromě osobního nebo písemného kontaktu používáme ke komunikaci s klienty elektronickou poštu, fax a telefon, resp. mobilní telefon (hovory, SMS nebo MMS). E-maily odesíláme ze schránek našich obchodních zástupců (ve tvaru: jmeno.prijmeni@premierasweet.cz a prijmeni@premiera.cz) nebo našeho počtovního serveru (postovni_server@premierasweet.cz). Pokud je v těle e-mailu uveden aktivní odkaz na webové stránky, jedná se o odkaz na stránky umístěné na www.premierasweet.cz. Prostřednictvím telefonu kontaktujeme klienty z telefonních čísel +420 549 212 775, +420 549 212 776, +420 777 135 149 nebo z mobilních telefonů obchodních zástupců jejichž telefonní číslo je vždy ve tvaru +420 777 135 XXX. Naši zaměstnanci při komunikaci se zákazníky nikdy nepožadují sdělení přihlašovacího jména nebo hesla k přihlášení na naše stránky.

Elektronická pošta

Radomír Havlík - Premiera Sweet nerozesílá nevyžádanou poštu, tzv. spam. Radomír Havlík - Premiera Sweet používá e-mailové adresy poskytnuté při dobrovolné registraci na našich stránkách a při zadávání poptávek nebo zakázek, které upozorňují uživatele na speciální nabídky, updaty, ceníkové slevy, apod. Radomír Havlík - Premiera Sweet neposkytuje seznam registrovaných e-mailů žádné třetí osobě.

Soubory cookie

Cookies jsou malé identifikátory, které můžeme přenést na pevný disk počítače návštěvníka prostřednictvím internetového prohlížeče. Umožňuje to našemu systému identifikovat uživatele, kteří již stránky navštívili nebo se zaregistrovali, a také identifikovat položky v nákupním vozíku. Pouze některé části našeho webu vyžadují povolené ukládání cookies v počítači zákazníka. Většina prohlížečů umožňuje zakázat příjem nových cookies, úplný popis, jak zakázat příjem cookies, je obvykle součástí nápovědy každého prohlížeče. Cookies umožňují plně využít přednosti našich webových stránek, a proto doporučujeme ponechat jejich příjem povolený.