Důležité informace

Volná místa

Regionální obchodní zástupce - OSVČ Popis pozice: Budovat a udržovat obchodní síť ve svěřeném re...

Nařízení Evropského Parlamentu a rady č. 1333/2008

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských p...

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů ve společnosti Premiera Sweet Premiera Sweet postupuje při zpracování vašich...

Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory ze smlouvy založené touto objednávkou, pokud n...

Podklady pro tisk

Vzhledem k tomu, že rozhodující část předloh pro potisk je zasílána mailem, tedy bez osobního jednán...