Podklady pro tisk

Vzhledem k tomu, že rozhodující část předloh pro potisk je zasílána mailem, tedy bez osobního jednání s obchodníky, žádáme klienty o dodržování zásad, garantujících následnou spokojenost s výsledkem tisku. 

Předem děkujeme za dodržování těchto zásad, urychlí i zkvalitní to naši komunikaci.

 • zasílejte nám pouze bezproblémové formáty, nejlépe CDR a AI, případně EPS. Nejlepší zkušenosti máme s předlohami vzniklými v programech CorelDraw PC 9-12, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (fotografie), Adobe Acrobat.
 • pokud je podklad ve formátu pdf určen pro potisk, je nutné, aby soubor pdf obsahoval také vektory.
 • předlohy zasílejte vždy s textem převedeným do křivek , jinak neručíme za záměnu fontů. Předlohy zpracované ve vektorových programech typu Adobe Illustrator a CorelDraw nesmí obsahovat importované obrazové soubory . Takové předlohy totiž není možné dále zpracovávat v naší předtiskové přípravě.
 • používejte jen předlohy, zpracované v programech, pracujících s vektorovou grafikou, bitmapy či obrázky z Wordu a Excelu nejsou pro další úpravy vhodné
 • předlohy pro ofsetový tisk musí být ve správném rozměru, barevném režimu, rozlišení a se všemi náležitostmi (ořezové značky, spadání...) tiskového pdf. Pokud zákazník trvá na přesné barevnosti (CMYK), je třeba spolu s podklady dodat i kalibrovaný nátisk (nejlépe Cromalin).
 • barevnost definujte jednoznačně, nejlépe v Pantone. 
  Například "červená" není zrovna jednoznačné určení. 
  Nezapomínejte také, že na tmavém podkladu vypadá barva jinak než na bílém. Totéž platí pro různé materiály.
 • pracujeme na počítačích typu PC; podklady ve formátu MAC nás proto mírně zdržují
 • ztrátové komprese typu jpg nebo gif v 95% případů vylučují kvalitní výsledek, jsou však vhodné pro náhledy umístění tisku na předmět
 • otevřeme i všechny archívy typu zip, rar ap., které oceníme i kvůli zmenšení přenášeného objemu dat
 • posíláte-li objednávku bez předlohy či naopak, nezapomeňte je jednoznačně vzájemně identifikovat 
  (někteří se omezují na stručné "posílám předlohu k těm objednaným tužkám", jiní ani to ne - obojí velmi zpomaluje vyhledávání souvisejících zakázek a vesměs si vynucuje další nadbytečné telefonování)
 • pokud nám posíláte více předloh, definujte jednoznačně, která má být tištěna na které předměty, aby nedocházelo k záměnám, co kam patří. 
  Pokud od nás již máte Potvrzení zakázky, vždy uveďte i jeho číslo.
 • nejraději máme ty, co posílají předlohu hned s objednávkou, dobu zhotovení totiž vždy počítáme až od dodání předlohy a schválení korektury.
 • Ke každé zakázce s potiskem vám pošleme korekturu, která je součástí potvrzení zakázky. 
  První korektura je zcela zdarma, stejně jako její oprava, pokud nás upozorníte na naši případnou chybu. Naopak druhá korektura, vyvolaná požadavky, které mohl či měl zákazník upřesnit už při úvodním zadání, je již placená.
 • Zákazník platí pouze grafické práce a tiskovou úpravu pro tisk.
 • Potvrzením zakázky potvrzujete její úplnou správnost, čtěte ji tedy velmi pozorně. Následné reklamace případných chyb potisku jsou marné, pokud jste je přehlédli již v korektuře.
 • Nezapomínejte při elektronické komunikaci uvádět i Vaši adresu 
  a telefon/fax. Občas dostáváme maily s přílohou beze slov a začíná pátrání, kdo je odesílatelem. 
  (občas tak postupují studia, která jsou jen požádána o předání podkladů)